Naujasis paliatyviosios pagalbos teikimo įsakymo aprašas

Gegužės 1 d. įsigalioja naujasis Paliatyviosios pagalbos teikimo įsakymo aprašas. Jame numatyta, jog privaloma tvarka turi būti įdarbintas medicinos psichologas ir slaugytojo padėjėjas, teikiant paliatyviasias paslaugas.

Platesnis teikiamų paslaugų spektras, leis užtikrinti kokybiškesnę pagalbą.
Visą įsakymą galite rasti čia:
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/9dc3e1211e3911e9bd28d9a28a9e9ad9

Leave a reply