Ne Eutanazijai

Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkei
Gerb. Loretai Graužinienei

Lietuvos Respublikos Seimo Sveikatos reikalų komiteto
Pirmininkei gerb. Dangutei Mikutienei 2016 m. rugsėjo ??? d.

Kiekvienas žmogus turi prigimtinę teisę gyventi žmogiškojo orumo pilnatvėje nuo pat pradėjimo iki natūralios mirties visose gyvenimo situacijose, būdamas sveikas ar ligonis.
Žmogaus gyvybė kaip vertybė buvo aktuali ir saugojama visais laikais. Tai antikos laikais patvirtina Hipokrato priesaika, viduramžiais išleisti leidiniai: „Christus medicus“ ir „Passio Christi“, naujaisiais laikais – „Code of Medical Ethies“, Des devoirs et de la moralite du madecin“ ir pagaliau dabartiniais laikais – „Europos pacientų teisių deklaracijoje“ (EHO Declaration on the promotion of patients‘ rights in Europe, Articles 5.10 and 5.11, 1994). Jose pareiškiama, kad pacientai turi taisę į humanišką medikų pagalbą sergant nepagydoma liga ir teisę mirti oriai, jos nepagreitinant. „Visuotinė žmogaus teisių deklaracija“ pripažįsta kiekvieno žmogaus teisę į „gyvybę, laisvę ir asmens saugumą“ (3 straipsnis). Tai rodo, kokie svarbūs yra nuo pat kultūros ištakų žmoniją jaudinantys klausimai apie medikų atsakomybę už silpnuosius ir sergančius, apie žmogaus gyvenimo ir kančios prasmę, apie pastangas visomis išgalėmis užtikrinti jo gyvenimo kokybę iki mirties.

Daugiau

Leave a reply