Tapk nariu

LPMD sudaro tikrieji nariai ir garbės nariai. LPMD tikraisiais nariais gali būti Lietuvos Respublikos piliečiai – gydytojai, slaugytojai, socialinės rūpybos specialistai, kiti medikai, psichologai, dvasininkai, savanoriai dirbantys paliatyviosios medicinos srityje ir kiti asmenys pritariantys draugijos įstatams ir mokantys nario mokestį. LPMD tikrieji nariai į draugiją priimami, pateikę pareiškimą draugijos valdybai, balsų dauguma, atvirai balsuojant.

LPMD garbės nariais gali būti asmenys, ypatingai nusipelnę Lietuvos medicinai, paliatyviosios medicinos, kaip klinikinės disciplinos, vystymui ir prestižui. Garbės nariai renkami suvažiavime atvirai balsuojant balsų dauguma, pristačius LPMD valdybai.

LPMD tikrieji nariai turi teisę:

1. Rinkti ir būti renkami į LPMD vadovaujančius organus.
2. Dalyvauti LPMD moksliniuose suvažiavimuose, konferencijose, simpoziumuose ir kituose renginiuose.
3. Dalyvauti LPMD veikloje, gauti informaciją apie draugijos veiklą.
4. LPMD garbės nariai gali dalyvauti visuose renginiuose su patariamojo balso teise.
5. LPMD tikrieji nariai turi teisę teikti pastabas ir pasiūlymus dėl draugijos veiklos.

LPMD tikrųjų narių pareigos:

1. Remti draugijos tikslus ir padėti vykdyti jos uždavinius.
2. Laikytis LPMD įstatų.
3. Aktyviai dalyvauti draugijos organizuojamuose renginiuose.
4. Mokėti LPMD nario mokestį. LPMD garbės nariai nario mokesčio nemoka.
5. LPMD nariai, du metus nesumokėję nario mokesčio be pateisinamos priežasties, gali būti pašalinti iš LPMD. Pašalinti ar ne, sprendžia narių suvažiavimas valdybos teikimu.
6. LPMD sekretorius tvarko draugijos narių sąrašą, kuris turi būti laisvai prieinamas
kiekvienam draugijos nariui.

Lietuvos paliatyviosios medicinos draugijos
Prezidentas, prof. Arvydas Šeškevičius

Nario anketa

    Ši svetainė naudoja slapukus, kad pagerintų jūsų patirtį. Naudodamiesi šia svetaine sutinkate su mūsų privatumo politika.